Elektro-Erozyon Yöntemiyle Metal İşleme

ELEKTRO EROZYON TEZGAHI  (EDM – ELECTRICAL DISHARGE  MACHINE) 1943 yılında Rus araştırmacılar hangi sertlikte olursa olsun, kıvılcım atlaması ile metallerin birbirlerini aşındırabildiklerini tespit ettiler. İş parçasının yüzeyine uygulanan kıvılcım, noktasal olarak erime ve buharlaşmaya neden olur ve bir miktar talaş kopartır. Bu esnada iş parçasına herhangi bir mekanik kesme kuvveti uygulanmaz. Bu şekilde elektriksel boşalma (Kıvılcım […]

Tasarım Teknolojileri Stratejisi

Tübitak Vizyon 2023 Projesi Vizyon 2023 Hakkında Bilgi için Tıklayınız İçindekiler 1. Giriş 2. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli İmalat 3. Sanal Gerçeklik 4. Sanal Prototipleme 5. Simülasyon ve Modelleme Yazılımları 6. Politika ve Stratejiler 7. Teknoloji Yol Haritası 1. GİRİŞ Ülkemizin rekabetçi gücünün geliştirilebilmesi ve sürdürülebilir kalkınmasını ivmelendirerek arttırabilmesi için teknoloji üretmesi ve bunu pazarlayabilmesi şarttır. Bu bağlamda tasarım teknolojilerinin […]

Prototip Nedir?

1.Prototip nedir? Prototipleme, teknik anlamda imalatı yapılacak ürünün imal edilmeden önce elle tutulur en ilkel şeklinin oluşturulması olarak tanımlanabilir. Bu şekle de o ürünün prototipi denir. Prototip, tasarım aşamasından sonra gelir. Mantık olarak malzeme seçiminden önce prototipleme yapılır. Böylece seçilecek malzemeler daha sağlıklı ve doğru şekilde kararlaştırılmış olur. Prototipte yanlış görülen geometriler, tasarım aşamasına dönülerek […]